Vår policy är att vi hyr ut till alla som betalar hyran, vårdar lägenheten väl och som inte stör sina grannar.

Vi människor är alla unika, vilket i sin tur medför att vi måste visa hänsyn.

Vi har flera hyresgäster som arbetar skift och som därför behöver sova på dagarna. Några har rullande schema och arbetar vissa veckor t. ex. kl. 6-14.
Med sådana arbetstider behöver man somna före klockan 22, vilket t. ex. förutsätter att man inte blir störd av att grannen spelar musik på hög volym. Prata med Dina grannar, så att Du vet hur de har det och vad de tycker är störande.

Här är några tips.

Efter kl. 22 anger hyreslagen och praxis att det inte tillåtet att t. ex. spela musik på hög nivå.

Undvik att möblera så att t ex Din TV står mot den vägg där Din granne på andra sidan har sitt sovrum.

Sätt ”tassar” på högtalare för att dessa inte ska står direkt på golvet, som transporterar ljudet vidare i fastigheten!

Tvätta inte och dammsug inte efter klockan 22!

Du får naturligtvis ha fest då och då, men undvik att störa Dina grannar och
berätta gärna för dem att Du avser att ha fest.

Om Du kommer hem sent så för inte onödigt väsen.

Slå inte igen dörrar efter Dig så att halva huset undrar vad Du håller på med!

Om Din lägenhet ligger en trappa upp är det bra om Du har mattor som dämpar ljudet.
Gå inte med träskor och liknande i trappor, som för oväsen.

Visa Dina grannar samma hänsyn som Du önskar att de ska visa Dig!

Vad gör jag om grannarna stör?

Om Din granne stör Dig ska Du i första hand prata med den störande grannen och tala om att Du blir störd.

Ta kontakt med oss om Ni inte kan lösa frågan själva. Vi försöker då gemensamt lösa problemet.

Om vi trots detta inte uppnår en lösning lämnas ärendet vidare till hyresnämnden.

Inbrott, brand, utrymningsvägar

Inbrotten i bilar, lägenheter osv. tenderar att öka, även om vi oss veterligen ej har haft något inbrott under den treårsperiod vi ägt fastigheterna.
Trots detta är det viktigt att vara vaksam och förebygga inbrott.
Lås dörrar, balkongdörrar.
Lämna inte fönster i t. ex. badrum eller balkongdörrar öppna på vädring om Du inte är hemma!
Kom ihåg att låsa Din bil, lås cyklar osv.

Om Du åker bort - berätta för någon av Dina grannar - så att Du kan få hjälp med tillsyn över Din lägenhet och så att någon tar in Din post, för att ge intryck av att Du är hemma.

Hjälp till att hålla uppsyn! Vid inbrott gäller det att ringa polisen, inte försöka spela hjälte genom att ingripa.

Håll reda på vad som är Dina tillhörigheter och vad som är andras tillhörigheter.

Bränder orsakas ofta av levande ljus – varför det gäller att vara försiktig.

Vid brand – ring brandkåren och larma Dina grannar.

Utrymningsvägar för lägenheterna på övervåningarna är via balkonger.
Kom ihåg att vi har flera äldre hyresgäster som kan komma att behöva ha Din hjälp om olyckan är framme!

Samtliga lägenheter är utrustade med brandvarnare. Kom ihåg att byta batteriet i brandvarnaren med jämna mellanrum. (När batteriet är nästan slut, brukar brandvarnaren då och då tjuta till.)

Se till att ha en bra hemförsäkring!
Ta Dig tid att läsa igenom villkoren och vad försäkringsbolaget kräver av Dig för att den ska gälla.